Ortaklık Yapısı

Ortağın Adı Soyadı

Sermaye Payı (TL)

Sermaye Payı (%)

Ali KELEŞ

     750.000     

  4,10

Celalettin KELEŞ

     59.413    

  0,32

Meliha Bahar KELEŞ

       51.600    

  0,28

Raşit KURU

  1.015.000    

  5,55

Metin KURU

     284.980     

  1,56

Halka ARZ

16.139.007 

88,19

TOPLAM

18.300.000

  100

Copyright © 2016 | Saray Matbaacılık Kağıtçılık A.Ş.